FilipinoTek 4 – Grade 4

Edisyon: Unang Edisyon

Copyright: 2020

Pagbasa at Wika

ISBN: 978-621-425-067-7

Bilang ng Pahina (Number of Pages): 463

Dimensons (in inches): 8 x 10.25

Weight: I kilo (2.2 pounds)


Paglalarawan (Description)

        Ang Serye ng FilipinoTek K-6 ay naglalayong higit na maipakilala at mapaunawa ang wikang Filipino sa mga mag-aaral. Batay sa ideya ng Communicative Language Teaching (CLT), na magpapaunlad ng kanilang kakayahan sa iba’t ibang aspeto ng komunikasyon: pagbabasa, pagsasalita, pagsusulat, at pakikinig. Gamit ang teknolohiya, higit na malilinang ang kakayahan at makikita ang kahalagahan ng pinag-aralan sa loob ng silid-aralan at sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa sarili, akademya, o lipunan. Kasama ang FilipinoTek, magsilbi sana itong tuntungan ng mga mag-aaral sa unti-unting pag-abot sa ganap na pagkatuto at pagkilala sa wikang Filipino. 


Manunulat (Authors)

Bb. Angela Pala Temblor

Gng. Ma. Dachelle C. Acierto

Bb. Ansherina May D. Jazul

G. Rommel A. Pamaos 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

FilipinoTek 4

  • Product Code: SHS-FT4
  • Availability: In Stock
  • ₱1,500

  • Ex Tax: ₱1,500